Zainteresowania naukowe
Od 9 lat zajmuję się reaktywnymi formami tlenu - ich biochemicznymi źródłami powstawania i znaczeniem w toksykologii

Hobby
Moją pasją są podróże rowerowe. Uwielbiam pływać, jeździć na łyżwach i rolkach. Interesuje mnie również grafika komputerowa 2D

 

 

O mnie

W 1996 roku rozpoczęłam studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W czasie studiów byłam członkinią Koła Chemików. W 2001 roku uzyskałam tytuł magistra inżyniera (kierunek: chemia; specjalizacja: chemia komputerowa i fizyczna).

Studia doktoranckie rozpoczęłam w 2001 roku w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem prof. Jerzego Gębickiego. W 2004 roku uzyskałam stypendium organizacji FEBS, IUBMB, NATO i UNESCO, dzięki któremu mogłam uczestniczyć w kursie „Free radicals and diseases: gene expression, cellular metabolism, and pathophysiology”.

Obecnie jestem adiunktem w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jestem współautorką dwóch publikacji w czasopismach o międzynarodowym zasięgu (sumaryczny IF 5,493). Uczestniczyłam w kilkunastu konferencjach krajowych i zagranicznych.

Od 2004 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.