Zainteresowania naukowe
Od 9 lat zajmuję się reaktywnymi formami tlenu - ich biochemicznymi źródłami powstawania i znaczeniem w toksykologii

Hobby
Moją pasją są podróże rowerowe. Uwielbiam pływać, jeździć na łyżwach i rolkach. Interesuje mnie również grafika komputerowa 2D

 

 

O mnie: zainteresowania naukowe

Od dziesięciu lat zajmuję się badaniami wolnych rodników. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fizjologicznych mechanizmów powstawania reaktywnych form tlenu, oraz substancji zdolnych wpływać na powstawanie i hamowanie tych procesów.

Fizjologiczne powstawanie wolnych rodników jest nieodłącznym elementem metabolizmu organizmów tlenowych i może być indukowane zarówno czynnikami fizycznymi jak i chemicznymi. Wśród chemicznych mechanizmów powstawania wolnych rodników in vivo ważne miejsce zajmują zajmują procesy enzymatyczne, w których jako główny lub uboczny produkt może powstawać anionorodnik ponadtlenkowy. W swoich pracach doświadczalnych związanych z przygotowaniem pracy doktorskiej badałam wpływ wybranych związków z grupy czwartorzędowych soli bipirydyniowych (wiologenów) na procesy aktywacji enzymów oksydazy NAD(P)H i oksydazy ksantynowej w reakcjach prowadzących do powstawania anionorodnika ponadtlenkowego oraz wydajność tych procesów.

Obecnie głównym obszarem moich działań eksperymentalnych jest oznaczanie zdolności antyoksydacyjnej wybranych związków rozpatrywanych jako potencjalne antyutleniacze, mogące wpływać na fizjologiczną równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną i mogące tym samym wpływać na ilość powstających in vivo RFT. Stosowane metody badań pojemności antyoksydacyjnej to ORAC, test DPPH, TEMPO.

Wykorzystywane przeze mnie w badaniach techniki eksperymentalne obejmują takie metody pomiarowe jak stacjonarna i rozdzielcza w czasie spektrofotometria UV/Vis, wysokorozdzielcza radioliza impulsowa z detekcją optyczną, stacjonarna radioliza niskotemperaturowych matryc szkliw organicznych, stacjonarna spektrofluorymetria oraz elektronowy rezonans paramagnetyczny.